Uy tín là tiêu chí hàng đầu của chúng tôi.Hãy để Hiep Tin Phat Travel hỗ trợ thủ tục chứng minh tài chính và mở sổ tiết kiệm khi bạn cần du học, du lịch, công tác nước ngoài. Hotline: 0946 40 41 42 - 01689 620 888

Dịch vụ bảo lãnh định cư mỹ - hồ sơ bảo lãnh trường hợp đặc biệtTRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT

Với 3 văn phòng ở USA và 1 văn phòng ở VN, chúng tôi giúp hồ sơ của bạn hoàn tất, nhận US Visa ở VN và thẻ xanh ở USA trong thời gian sớm nhất.
Sau đây là những việc chúng tôi có thể làm cho hồ sơ của bạn:

HỒ SƠ BẢO LÃNH (USCIS)
-Các mẫu đơn, phiên dịch giấy tờ (công chứng & Notary).
-Hướng dẫn và chuẩn bị bằng chứng mối liên hệ giữa người bảo lãnh USA và thân nhân VN.
-Viết bản tường trình, bổ túc và theo dõi hồ sơ.

TRƯỜNG HƠP ĐẶC BIÊT:
-Diện hôn phu / hôn thê, vợ chồng: Xin cứu xét và chấp thuận trong trường hợp đang mang bầu, có con nhỏ, người bảo lãnh đang phục vụ trong quân đội Mỹ.

TRUNG TÂM CHIẾU KHÁN (NVC)
-Xin số hồ sơ và ngày hẹn phỏng vấn.
-Hồ sơ bảo trợ tài chánh (I-134, I-864) và đồng bảo trợ (I-864A)
-Chuẩn bị DS230 & giấy tờ bên VN và chuyển sang USA trong ngày.

TRƯỜNG HƠP ĐẶC BIÊT:
-Con sắp đến 21 tuổi, xin phỏng vấn trước ngày đáo hạn.
-Con trên 21 tuồi, xin Visa diện CSPA.
-Bảo trợ và đồng bảo trợ tài chánh diện thu nhập thấp (low income).

TỔNG LÃNH SỰ (US CONSULATE GENERAL)
-Chuẩn bị, hướng dẫn giấy tờ và bằng chứng cho buổi phỏng vấn.
-Soạn các câu hỏi TLS Hoa Kỳ có thể thắc mắc dựa theo hồ sơ bảo lãnh.

TRƯỜNG HƠP ĐẶC BIÊT: NHẬN GIẤY XANH
-Bổ túc bằng chứng và bản tường thuật mối liên hệ.
-Khiếu nại hồ sơ có yêu cầu trả về sở di trú Hoa Kỳ.
-Xin TLS Mỹ telephone cho người bảo lãnh ở Hoa Kỳ.

DI TRÚ LƯƠNG NHỰT
chuyên giải quyết mọi rắc rối về:
-Bảo lãnh và phỏng vấn đoàn tụ.
-Lập hồ sơ bảo lãnh – Theo dỏi - Bổ túc - Khiếu nại - Soạn bằng chứng & câu hỏi phỏng vấn - Bản tường trình - Bảo trợ tài chánh diện thu nhập thấp – Xin hẹn với nhân viên Sở Di Trú (USCIS), Trung Tâm Chiếu Khán Visa (NVC) và Tổng Lãnh Sự Mỹ (US Consulate General).
-Điều chỉnh mọi tình trạng di trú xin thẻ xanh: Du Học, Thương mại.
-Thương gia VN, Lập công ty ở USA, xin thẻ xanh cho toàn gia đình.
-Hợp tác thương mại USA & VN, xin thẻ xanh cho toàn gia đình.

HÃY GIAO HỒ SƠ CỦA BẠN CHO NƠI CÓ KINH NGHIỆM & TẬN TÂM.

Khách hàng tiêu biểu

Follow us